Επισκευές

Αναβάθμιση HDD σε φορητό υπολογιστή

Αναβάθμιση HDD σε φορητό υπολογιστή

Αναβάθμιση εσωτερικού δίσκου φορβητού υπολογιστή σε νέα τεχνολογάι για γρήγορες επιδόσεις. Από IDE σε SSD.

Σπασμένη οθόνη αφής σε tablet Samsung Tab 3.7 Αναβάθμιση Λειτουργικού Συστήματος
48 of 50