Επισκευές

ΖΤΕ κατεστραμμένη τροφοδοσία

ΖΤΕ κατεστραμμένη τροφοδοσία

Έγινε αντικατάσταση του DC Jack του tablet ZTE επιτυχώς.

LENOVO G50-45 σπασμένη οθόνη LENOVO G50-30 σπασμένα πλαστικά - τροφοδοσία
32 of 50