Επισκευές

Ταμειακή Μηχανή - Πρόβλημα με μνήμη

Ταμειακή Μηχανή - Πρόβλημα με μνήμη

Έγινε ανάγνωση και αντικατάσταση της εξωτερικής μνήμης ταμειακής μηχανής.

Tablet - Επαναφορά κλειδωμένου iPad Υπολογιστής - Αναβάθμιση Λειτουργικού Συστήματος
7 of 50