Επισκευές

Σπασμένη οθόνη σε tablet LG V490

Σπασμένη οθόνη σε tablet LG V490

Αντικαταστάθηκε επιτυχώς το εξωτερικό τμήμα της οθόνης αφής και η οθόνη προβολής

Σπασμένη οθόνη σε LG Nexus 5 Σπασμένη οθόνη αφής σε tablet Samsung Tab 3.7
46 of 50