Επισκευές

Πρόβλημα με UPS

Πρόβλημα με UPS

Έγινε επιτυχής αντικατάσταση της μπαταρίας με καινούργια.

Πρόβλημα με Ταμειακή Μηχανή Πρόβλημα Τροφοδοσίας και DVD-RW οδηγού
40 of 50