Επισκευές

Πρόβλημα με Ταμειακή Μηχανή

Πρόβλημα με Ταμειακή Μηχανή

Έγινε επιτυχής αντικατάσταση της εσωτερικής μπαταρίας με καινούργια.

Σπασμένη οθόνη σε tablet HUWAEI S8-701u Πρόβλημα με UPS
39 of 50