Επισκευές

LENOVO G50-30 σπασμένα πλαστικά - τροφοδοσία

LENOVO G50-30 σπασμένα πλαστικά - τροφοδοσία

Έγινε αντικατάσταση του DC Jack και των πλαστικών μερών σε φορητό υπολογιστή της LENOVO.

ΖΤΕ κατεστραμμένη τροφοδοσία MLS action 4g σπασμένο Touch Panel
33 of 50