Επισκευές

LENOVO G50-45 σπασμένη οθόνη

LENOVO G50-45 σπασμένη οθόνη

Έγινε αντικατάσταση τηε σπασμένης οθόνης σε φορητό υπολογιστή της LENOVO επιτυχώς.

MLS iQTab 3G σπασμένη οθόνη ΖΤΕ κατεστραμμένη τροφοδοσία
31 of 50