Επισκευές

Tablet - Σπασμένη Οθόνη LG V490

Tablet - Σπασμένη Οθόνη LG V490

Αντικαταστάθηκε επιτυχώς το εξωτερικό τμήμα της οθόνης αφής και η οθόνη προβολής

Hard Reset σε iPad Σπασμένη οθόνη Xiaomi Note 3 Pro
28 of 50