Περιοχή Μελών

Επιλέξτε για την επισκευή της συσκευής σας την EPILOGI.net.

A A A

Αντικαταστάθηκε επιτυχώς το εξωτερικό τμήμα της οθόνης αφής με καινούργιο ανταλλακτικό oem.

Δοκιμάστηκε επιτυχώς η ομαλή λειτουργία του ανταλλακτικού και του tablet γενικότερα.