Περιοχή Μελών

Επιλέξτε για την επισκευή της συσκευής σας την EPILOGI.net.

A A A

Αντικαταστάθηκε επιτυχώς εσωτερικά η βάση της SIM Card

με καινούργια ανταλλακτικά oem. Δοκιμάστηκε επιτυχώς η ομαλή λειτουργία του ανταλλακτικού και του smartphone γενικότερα.