Περιοχή Μελών

Επιλέξτε για την επισκευή της συσκευής σας την EPILOGI.net.

A A A

Επιτυχής αντικατάσταση υποδοχής φόρτισης

DC Jack σε κινητό samsung S3. Ελέχθηκε και λειτούργησε επιτυχώς.