Περιοχή Μελών

Επιλέξτε για την επισκευή της συσκευής σας την EPILOGI.net.

A A A

Επιτυχής αντικατάσταση υποδοχής ρεύματος επάνω στον φορητό υπολογιστή

και καλωδίωσης φόρτισης φορητού υπολογιστή Toshiba Satellite σειρά A500. Ελέχθηκε και λειτούργησε επιτυχώς.