Περιοχή Μελών

Επιλέξτε για την επισκευή της συσκευής σας την EPILOGI.net.

A A A

Επιτυχής αντικατάσταση τροφοδοτικού σε σταθερό υπολογιστή

και καλωδίωσης παροχής ρεύματος στην μητρική πλακέτα. Ελέχθηκε και λειτούργησε επιτυχώς.