Περιοχή Μελών

Επιλέξτε για την επισκευή της συσκευής σας την EPILOGI.net.

A A A

Επιτυχής αντικατάσταση πλαστικών σε φορητό υπολογιστή

της οθόνης περιμετρικά και του άνω μέρους γύρω από το πληκτρολόγιο. Ελέχθηκε και λειτούργησε επιτυχώς.