Επιλέξτε για την επισκευή της συσκευής σας την EPILOGI.net.

Περιοχή Μελών

A A A

Επιτυχής αντικατάσταση μεντεσέδων σε φορητό υπολογιστή

και των πλαστικών περιμετρικά της οθόνης. Ελέχθηκε και λειτούργησε επιτυχώς.