Επιλέξτε για την επισκευή της συσκευής σας την EPILOGI.net.

Περιοχή Μελών

A A A

Αντικαταστάθηκε επιτυχώς η μπαταρία.

με καινούργια. Δοκιμάστηκε επιτυχώς η ομαλή λειτουργία του ανταλλακτικού και του tablet γενικότερα.