Περιοχή Μελών

Επιλέξτε για την επισκευή της συσκευής σας την EPILOGI.net.

A A A

Αντικαταστάθηκε επιτυχώς το εξωτερικό τμήμα της οθόνης αφής και η οθόνη προβολής

με καινούργια ανταλλακτικά oem. Δοκιμάστηκε επιτυχώς η ομαλή λειτουργία του ανταλλακτικού και του smartphone γενικότερα.