Επιλέξτε για την επισκευή της συσκευής σας την EPILOGI.net.

Περιοχή Μελών

A A A

Αντικαταστάθηκε επιτυχώς το εξωτερικό τμήμα της οθόνης αφής.

με καινούργια ανταλλακτικά oem. Δοκιμάστηκε επιτυχώς η ομαλή λειτουργία του ανταλλακτικού και του tablet γενικότερα.