Περιοχή Μελών

Επιλέξτε για την επισκευή της συσκευής σας την EPILOGI.net.

A A A

Επιτυχής αντικατάσταση Touch Screen Panel σε tablet MLS Action 4G.

Έγινε η αντικατάστασή του με αυθεντικό ανταλλακτικό.

Έλεγχος καλής λειτουργίας και αποστολή στον πελάτη.