Επιλέξτε για την επισκευή της συσκευής σας την EPILOGI.net.

Περιοχή Μελών

A A A

Έγινε αντικατάσταση τηε σπασμένης οθόνης σε tablet της MLS επιτυχώς.

Έγινε η αντικατάστασή του με αυθεντικά ανταλλακτικά.

Έλεγχος καλής λειτουργίας και αποστολή στον πελάτη.