Επισκευές

Πρόβλημα Τροφοδοσίας Υπολογιστή

Πρόβλημα Τροφοδοσίας Υπολογιστή

Έγινε επιτυχής αντικατάσταση του τροφοδοτικού με καινούργιο.

Πρόβλημα με Ταμειακή Μηχανή Αναβάθμιση Λειτουργικού Συστήματος
16 of 50