Επισκευές

Πρόβλημα με Ταμειακή Μηχανή

Πρόβλημα με Ταμειακή Μηχανή

Έγινε επιτυχής αντικατάσταση της εσωτερικής μπαταρίας με καινούργια και δημιουργία νέων τμημάτων.

Laptop - Αντικατάσταση Σπασμένου Αντάπτορα Πρόβλημα Τροφοδοσίας Υπολογιστή
15 of 50