Επιλέξτε για την επισκευή της συσκευής σας την EPILOGI.net.

Περιοχή Μελών

A A A

Επιτυχής αντικατάσταση μπαταρίας

και καλωδίωσης φόρτισης κινητού τηλεφώνου Lenovo Vibe. Ελέχθηκε και λειτούργησε επιτυχώς.