Επιλέξτε για την επισκευή της συσκευής σας την EPILOGI.net.

Περιοχή Μελών

A A A

Επιτυχής αντικατάσταση οθόνης σε tablet TURBO-X

Ελέχθηκε η σωστή λειτουργία του tablet και του ανταλλακτικού.