Επιλέξτε για την επισκευή της συσκευής σας την EPILOGI.net.

Περιοχή Μελών

A A A

Επιτυχής αντικατάσταση σπασμένου εσωτερικού αντάπτορα ρεύματος DC Jack με καινούργιο αυθεντικό ανταλλακτικό.

Έγινε έλεγχος σωστής λειτουργίας του φορητού υπολογιστή.