Περιοχή Μελών

Επιλέξτε για την επισκευή της συσκευής σας την EPILOGI.net.

A A A

Επιτυχής αντικατάσταση μπαταρίας

και καλωδίωσης φόρτισης κινητού τηλεφώνου Lenovo. Ελέχθηκε και λειτούργησε επιτυχώς.